Dröm och Mr. Parkinson

Efter drygt 30 år som säljare, företagsledare och managementkonsult fick jag år 2015 diagnosen ”Parkinson” och jag ser det här projektet ”slöjdare” som ett sätt att bjuda in min ovälkomne gäst och göra det på mina villkor och inte hans. Slöjdare får det bli… Tänk att få ägna sin tid åt att skapa något bestående, något som mina beställare sätter värde på och månar om i många år, kanske går det i arv till den yngre generationen. Det drömmer jag om. Att dessutom få arbeta under sin Mästersnickare till son, Martin, gör ju inte saken sämre.

Vad är en slöjdare

Begreppet slöjd finns omnämnt redan på 1300- talet i Östgötalagen och står bland annat för slughet, flitighet, skicklighet, kunnighet, klokhet, och att vara händig, flink, hantverksskicklig, konstfärdig, förfaren, fyndig och påhittig. (källa Wikipedia) Beskrivningen stämmer in på pricken, jag är en slöjdare…

© 2018 JockeSlöjdare/Priotera AB  | Joakim Arnborger 
Telefon: 0707-12 45 45  |  E-post: joakim@jockeslojdare.se

  » Om cookies  |  » Sitemap